TALLER DE MEDI

A L'AULA CIL TREBALLEM ASPECTES DEL NOSTRE ENTORN I DE LA VIDA QUOTIDIANA EN AQUEST TALLER ON PARLEM DE COSES QUE ELS SERVIRAN ALS NOSTRES ALUMNES A CONÈIXER, APRENDRE I ENTENDRE MOLTES COSES DE LA VIDA: L'ESCOLA, LA CASA, LA FAMILIA, ELS ANIMALS, ELS OFICIS, L'AIGUA, ETC.
EN AQUESTES DIRECCIONS HI HAN PROGRAMES INTERACTIUS MOLT MOTIVADORS PER A TREBALLAR AQUESTOS APRENENTATGES: ARA ESTEM TREBALLANT ELS ANIMALS

http://centros1.pntic.mec.es/cp.sierra.de.alcaraz/flash/domesticos.swf


ACI TAMBÉ TENIM UN DIVERTIT JOC PER COLOCAR ALS ANIMALS AL SEU HÁBITAT I SABER EL QUE MENJEN, SIMPLEMENT CLICANT SOBRE LA IMATGE PODREU CIOMENÇAR A JUGAR:

zoo

Comentaris