GRÀCIES A LA GRAN PÀGINA DE "RECURSOS PER A L'EDUCACIÓ ESPECIAL" HEM TINGUT ACCÉS A AQUESTS RECURSOS, ESTÀN EN CASTELLÀ PERÒ SON MOLT VISUALS I FÀCILS D'ADAPTAR! ELS EDITA LA JUNTA D'EXTREMADURA EN EL SEU PLÀ D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT, SON ACTIVITATS QUE ES PODEN DESCARREGAR DE FORMA GRATUITA!

Comentaris