ACTIVITATS DE LLENGUA

ESTEM ELABORANT MATERIAL  ADAPTAT DE LLENGUA PER TAL QUE ELS NOSTRES ALUMNES APRENGUEN ELS CONTIGUTS PROPIS DE L'AREA: ORTOGRAFIA, MAJUSCULES, GRAFIES, ARTICLE,ETC. ACI TENIM LES PRIMERES ACTIVITATS PER ANAR PRACTICANT.
DOSIER LLENGUA