CONCIENCIA FONOLÒGICA


US FACILITEM ACTIVITATS DE DIFERENTS PER TREBALLAR LA CONCIÈNCIA DELS SONS EN LA LLENGUA :
- Activitats JClic amb tres nivells de dificultat o de progressió
- Presentacions, una amb Power Point i una altra amb Open Office, estructurades de manera diferent (no és la mateixa presentació en dos formats)

  


Comentaris