SISTEMA DE TREBALL PER A UTILITZAR LA TABLET

La tablet és un recurs molt atractiu per als nostres alumnes, aprenen i es diverteixen molt a la vegada, la majoria de xiquets saben perfectament interactuar amb una tablet, seleccionar la app que volen d'entre moltes de forma molt ràpida, eixir de la app que estan utilitzant i entrar en un altra que'ls interessa més...

Per fomentar el treball autónom i recordant les aportacions de la metodologia Teacch, hem creat aquest sistema de treball per que entenguen què esperem d'ells, quines són les apps que en eixe moment concret han d'utilitzar i quan acaba el treball en la tablet, així com una mena d'autoevaluació al final. No oblidem que és fonamental per als nostres alumnes donar-los claus visuals per fer-los més comprensible alló que esperem d'ells.

Comentaris