ACTIVITATS DE LECTURA GLOBAL

AMB ACTIVITATS COM AQUESTES TREBALLEM LA LECTURA GLOBAL I L'AUGMENT DEL VOCABULARI:

Comentaris