ORIENTACIÓ TEMPORAL

ALGUNS DELS NOSTRES ALUMNES TENENE PROU DIFICULTAT EN L'ADQUISICIÓ ESPAI-TEMPORAL. ACI US PRESENTEM JOC EDUCATIU PER TREBALLAR LES SEQÜÈNCIES TEMPORALS DE LA VIDA DIARIA I TAMBÉ ELS DIES DE LA SETMANA I EL CALENDARI. AMB AQUEST JOC PRACTIQUEM DE MANERA ATRACTIVA I MOTIVADORA.


Comentaris