KARAOKE DELS 5 SENTITS

Gràcies a l'aula d'acollida Llangostera hem conegut aquest recurs que ens serveix per al tema que estem treballant al taller d'habilitats socials: ELS SENTITS

Comentaris