EDUCACIÓ I LES TIC

Al blog " EDUCACIÓ I LES TIC" podem trobar meravelloses idees que son molt útils per als nostres alumnes, el seu autor Joel Artigas ens ofereix idees fresques, artístiques i molt visuals per fer activitats amb els alumnes on ells aprenguen utilitzant tots els sentits, gaudint, manipulant i donant significat a alló que fan, hem fet un recull important d'aquelles idees que més poden servir-nos per elaborar activitats acordes amb la metodologia Teacch tan útil a la nostra aula.

Comentaris