3 RACONS AL TALLER DE PLÀSTICA


L'última sessió al taller de plàstica varem fer 3 racons per els que anaven passant els alumnes:

  • Fem el nostre caleidoscopi  

           Primer observem amb aquest:
      
          
          Després mirem les imatges a la pissarra digital:

           
           Per últim aprenem a dissenyar el nostre caleidoscopi amb la tablet amb l' app: 

          MAGIC DOODLE

Cover art
És molt fàcil d'utilitzar i els xiquets disfruten a la vegada que aprenen algo important com és a elegir, han de triar entre distintes formes, colors, constantment, mireu que fàcil:
  

      Així es queden quan veuen el resultat:

  • La gran mandala de la tador  

        Amb varietats de materials ( distints tipus de papers, pintures, fulles seques, rametes de                tomello...)  i el colors de la tardor hem fet una gran MANDALA de la TARDOR:

  • Expressió lliure amb distints materials:  

      Un dels objectius principals al taller de plàstica és aprendre a expressar amb técniques plàstiques senzilles i distints materials i per damunt de tot gaudir amb les activitats que hi fem! Els nostres alumnes necessiten que'ls guiem molt per participar en una activitat sobre tot amb guies visuals, i es senten més segurs si tenen un model a copiar, però poc a poc intentem llançar-los propostes en les que hajen de triar entre diverses opcions, en les que hajen de definir les seues preferències i poc a poc tinguen major intencionalitat comunicativa.

Comentaris